Faktoring blog

Nedavno dodato

 • Opšti racio likvidnosti
  Opšti racio likvidnosti je pokazatelj likvidnosti preduzeća, odnosno sposobnosti preduzeća da izmiri na vreme svoje kratkoročne obaveze. Ovaj racio daje odgovor na pitanje da li preduzeće ima dovoljno sredstava da izmiri svoje kratkoročne obaveze. Zašto je važno da preduzeće ima dobar opšti racio likvidnosti? Preduzeća mogu da budu profitabilna, ali u isto vreme da ne […]
 • Ko su učesnici faktoring posla?
  Učesnici faktoring posla su Ustupilac, Dužnik i Faktor. Ustupilac Ustupilac kao učesnik faktoring posla je lice koji prodaje Faktoru svoje potraživanje, nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga. Ustupilac može biti pravno lice ili preduzetnik. Ustupilac je najčešće malo ili srednje preduzeće koje prodaje robu ili pruža usluge velikim klijentima. Ustupilac može […]
 • Cena faktoringa
  Cena faktoringa je naknada koju korisnik faktoringa (ustupilac) plaća faktoru. Faktoring naknada se može obračunati na više načina i određuje je nekoliko parametara. Dva standardna modela obračuna faktoring naknade su model fiksne naknade i model varijabilne naknade. Koliko faktoring društva naplaćuju svoje usluge? Kao i svaka druga finansijska usluga i faktoring ima svoju cenu. Cena […]
 • Faktoring studija slučaja – M Frigo trans d. o. o.
  Faktoring studija slučaja – M Frigo trans d. o. o. pokazuje kako uz pomoć faktoringa mala preduzeća mogu da razvijaju svoje poslovanje bez zaduživanja kod banaka ili povećanja sopstvenog kapitala. Pored finansijskog aspekta, ova studija slučaja pokazuje i druge koristi koje faktoring donosi: usredsređenost na poslovanje i manje stresa. Sve činjenice su istinite. Za rast […]

Ukoliko imate temu o kojoj biste voleli da čitate na našem blogu pišite nam putem kontakt strane.