Faktoring pitanja

Na strani Fakoring pitanja možete da pročitate odgovore na pitanja koja dobijamo od čitalaca. Da li i vi imate neko faktoring pitanje? Postavite nam ga putem kontakt forme.


Da li je potrebno da prodam sve fakture?

Ne. Možete prodati samo jednu ili više faktura. Takođe možete prodati i de jedne fakture. Sa faktorom možete da dogovorite i drugačije aranžmane. Recimo da prodate sve fakture koje izdate za jednog kupca i sl.

Da li je potrebno da dam hipoteku?

Ovo je neuobičajeno obezbeđenje kada se radi o klasičnom faktoringu. U slučaju obrnutog faktoring faktor može zahtevati dodatno obezbeđenje u formi hipoteke.

Koliko brzo mogu da imam novac na računu?

Većina faktoring kuća će se truditi da bude što agilnija u realizaciji vašeg zahteva. Novac možete očekivati u nekim slučajevima i istog dana kada izdate fakturu.

Da li potraživanja prema fizičkim licima mogu da budu predmet faktoringa?

Ne mogu. Predmet faktoringa mogu da budu samo potraživanja nastala između pravnih lica i preduzetnika po osnovu nastalog prometa robe i usluga.


Faktoring pitanja i odgovori

Da pogledate dodatna faktoring pitanja i odgovore koje su klijenti postavljali društvu za faktoring Alchemist Faktor doo Beograd posetite njihovu stranu čestpo postavljenih pitanja u vezi sa faktoringom.