Koraci u faktoringu

Koraci u faktoringu

Uz pomoć faktoringa vaše fakture možete da naplatite istog dana kada ih izdate!

Kako izgleda proces faktoring posla?

 1. Prodavac isporučuje robu ili uslugu svom kupcu i za to mu izdaje račun ili fakturu. Faktura mora biti sa odloženim rokom plaćanja, najviše 90 dana, u zavisnosti od zakonskog ograničenja
 2. Podnesite jednostavan elektronski zahtev za faktoring i u toku dana ćete dobiti odgovor. 
 3. Prodavac faktoru ustupa potraživanje u skladu sa Zakonom o faktoringu. 
 4. Faktor proverava bonitet kupca odnosno dužnika i ako je dužnik likvidan odnosno ima zadovoljavajući bonitet faktor će vas obavestiti da može da kupi vaša potraživanja.
 5. Faktor sastavlja ugovor i ostalu dokuentaciju gde je jasno navedeno šta je predmet faktoringa i pod kojim uslovima. 
 6. Ustupilac potraživanja obaveštava svog kupca o ustupanju potraživanja i o tome dostavlja dokaz faktoru.
 7. Nakon kratke provere dokumentacije i potraživanja, faktor isplaćuje ugovoreni jednokratni iznos prodavcu odnosno ustupiocu potraživanja. Isplata se događa u roku koji može biti kraći i od 24 časa.
 8. Faktor potom čeka umesto prodavca rok naveden u fakturi da bi naplatio od dužnika pun iznos na koji glasi faktura.
Kako izgledaju koraci u faktoringu od podnošenja zahteva do naplate
Koraci u faktoringu

Kako izgleda proces obrnutog faktoringa?

 • Prodavac isporučuje robu ili uslugu svom kupcu i za to mu izdaje račun ili fakturu.
 • Kupac odnosno dužnik ustupa dugovanje faktoru uz obezbeđenu saglasnost poverioca, tj izdavaoca fakture.
 • Faktor sastavlja ugovornu dokumentaciju i traži od dužnika tj. kupca dostavljanje fakture koja je predmet posla o faktoringu.
 • Faktor isplaćuje celokupni fakturisani iznos poveriocu prema dostavljenoj fakturi.
 • Faktor čeka do dogovorenog roka naplatu fakture i naplaćuje od kupca iznos na koji glasi faktura uvećan za naknadu faktoru za ovaj posao.

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa procesom faktoring posla slobodno nam pišite.