Faktoring

Šta je faktoring i u čemu je njegov značaj?

Faktoring je finansijska usluga uz pomoć koje preduzeće prodaje svoja kratkoročna potraživanja faktoru. Na ovaj način, umesto da čeka 60 ili više dana da naplati svoja potraživanja, preduzeće obezbeđuje trenutan pristup gotovini.

Poslovna žena koja koristi faktoring.

Potraživanja po osnovu prodaje su imovina društva


Potraživanja po osnovu prodaje predstavljaju najveći deo imovine u preduzećima koja prodaju robu i pružaju usluge. Upravljanje ovom vrstom imovine je od velike važnosti za uspešno poslovanje. Projekcija tokova novca je od ključnog značaja za svako preduzeće jer je pristup obrtnim sredstvima ključan za solventnost i rast poslovanja.

Nedostatak obrtnih sredstava i nepredvidive valute plaćanja


U Srbiji su Zakonom određeni maksimalni rokovi plaćanja, ali smo svedoci da se ovi rokovi vrlo često ne poštuju, a da sankcije izostaju. Prema statistikama finansijskog sektora, u Srbiji prosečan rok za naplatu fakture je 141 dan, a broj nelikvidnih privrednih društava raste godišnje za jednu trećinu. Najčešći problem poslovanja malih preduzeća jeste nedostatak obrtnih sredstava za poslovanje, odnosno nedostatak gotovine. Pročitajte istinitu studiju slučaja o preduzetniku iz Srbije i kako je faktoring pomogao rast njegovog biznisa. Pored toga, u turbulentnim uslovima poslovanja kakvi su u Srbiji, čekanje na naplatu znači povećani rizik za promenu uslova poslovanja – npr. promena cene energenata ili negativne kursne razlike. Za više informacija o rokovima plaćanja u Srbiji pročitajte na stranici posvećenoj ovoj temi.

Kako funkcioniše proces faktoringa?


Posao faktoringa je jednostavan i ne prati ga gomila papirologije. Postoji više praksi po kojima posluju kuće za faktoring. Međutim, razlika je u nijansama i u većini slučajeva potrebno je da uradite sledeće:

Podnesete zahtev za faktoring kući za faktoring sa svim potrebnim podacima. Na osnovu vašeg zahteva dobićete povratnu informaciju od faktora o tome da li želi i pod kojim uslovima da kupi vaša potraživanja.
Nakon što postignete dogovor i potpišete ugovor sa faktorom, dobićete novac na račun u vrlo kratkom roku.
Faktor će naplatiti potraživanja od dužnika.
Koja potraživanja mogu da budu predmet faktoringa?
Za razliku od klasičnih oblika finansiranja, kao što su kredit ili lizing, procedura i uslovi koje klijent treba da ispuni su daleko jednostavniji. Praktično postoje dva osnovna uslova:

 • da imate nesporna potraživanja, koja je moguće nesumnjivo potvrditi, prema kreditno sposobnim kupcima;
 • da potraživanja dospevaju u kratkom roku.


Zakon o faktoringu (član 2, stav 2–3) definiše predmet faktoringa:

2) Predmet faktoringa može biti svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga, zaključenog između pravnih lica i preduzetnika;3) Kratkoročno potraživanje je potraživanje koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe, odnosno pružanja usluge, definisanog ugovorom o prodaji robe ili pružanja usluga.

3) Kratkoročno potraživanje je potraživanje koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe, odnosno pružanja usluge, definisanog ugovorom o prodaji robe ili pružanja usluga.

Koliko košta faktoring?


Cena faktoringa zavisi od više elemenata: kakvog je boniteta vaš kupac, koliko dugo poslujete sa kupcem, koliki je iznos potraživanja koji želite da prodate, da li uslugu faktoringa koristite kontinuirano ili jednokratno, kolika je kreditna sposobnost vašeg preduzeća i, naravno, od sveukupne procene rizika.

U većini slučajeva cena se sastoji od dva elementa: diskontne stope, odnosno naknade za faktoring i naknade za obradu zahteva.

Za više informacija o ceni faktoringa pogledajte stranu Cena faktoringa.

Koje sve vrste faktoringa postoje?


Postoji nekoliko podela faktoringa. U zavisnosti od toga da li je potraživanje nastalo prema kupcu u zemlji ili inostranstvu razlikuju se domaći i međunarodni faktoring. Sa aspekta rizika naplate razlikuju se faktoring sa regresom i faktoring bez regresa. Kao poseban oblik faktoringa postoji dobavljački, odnosno obrnuti faktoring. Više o obrnutom faktoringu pogledajte na posebnoj strani Obrnuti faktoring.

Za koga je faktoring dobro rešenje?


Kako da znate da li je faktoring dobar proizvod za vas? Ukoliko neka od sledećih situacija opisuje vaš biznis, faktoring će vam sigurno doneti benefite:

 • Nemate dovoljno novca za operativne troškove.
 • Vaše preduzeće je u fazi rasta.
 • Nedavno ste osnovali vaše preduzeće.
 • Vaše preduzeće je malo ili srednje koje prodaje dobra ili pruža usluge velikim i bonitetnim kupcima.
 • Imali ste negativan rezultat, ali i dalje poslujete sa dobrim kupcima.
 • Odbijate poslovnu saradnju sa kupcima koji zahtevaju odloženo plaćanje.
 • Kasnite sa plaćanjima obaveza prema vašim dobavljačima.
 • U slučaju da avansno plaćate vaše dobavljače, dobili biste popust od njih.
 • Potrebna vam je procena rizika vaših novih kupaca.


Koje su prednosti faktoringa?


Lak pristup gotovini. Poslovi faktoringa se brzo završavaju i možete očekivati da naplatite vaše fakture istog dana kada ih izdate.

Rast vašeg biznisa. Uz pomoć faktoringa rast koji možete da ostvarite u prodaji više ne zavisi od količine obrtnih sredstava kojima raspolažete. Sve što prodate možete istog dana i da naplatite.

Faktoring pozitivno utiče na kvalitet vašeg bilansa. Faktoring nije kredit. Za razliku od kredita koji u vašem bilansu stvara obavezu, faktoring vam obezbeđuje novac na računu bez obaveze da ga vratite.

Usluga faktoringa je dostupna i novoosnovanim preduzećima i preduzećima sa malim kreditnim potencijalom. Faktor se u proceni rizika prvenstveno oslanja na kreditni rizik vašeg kupca.

Što više proizvoda prodate ili pružite više usluga više gotovine možete da dobijete. Faktoring se bazira na vašim potraživanjima od kupaca.

Bolji poslovni ugled. Imaćete bolju kontrolu nad tokovima novca. Redovno ćete izmirivati obaveze prema vašim dobavljačima. Manje stresa. Svima je poznato koliko manjak gotovine može da utiče na generisanje stresnih situacija. Pročitajte istinitu studiju slučaja o faktoringu.

Da li postoji regulativa za faktoring u Srbiji?


Da. Faktoring je regulisan Zakonom o faktoringu od 2013. godine. Međutim, faktoring kao pravni posao postoji mnogo pre donošenja ovog zakona. Poznato je da je faktoring jedan od najstarijih oblika finansiranja i da postoji preko 4000 godina.

Potraživanja po osnovu prodaje su imovina društva


Potraživanja po osnovu prodaje predstavljaju najveći deo imovine u preduzećima koja prodaju robu i pružaju usluge. Upravljanje ovom vrstom imovine je od velike važnosti za uspešno poslovanje. Projekcija tokova novca je od ključnog značaja za svako preduzeće jer je pristup obrtnim sredstvima ključan za solventnost i rast poslovanja.

Nedostatak obrtnih sredstava i nepredvidive valute plaćanja


U Srbiji su Zakonom određeni maksimalni rokovi plaćanja, ali smo svedoci da se ovi rokovi vrlo često ne poštuju, a da sankcije izostaju. Prema statistikama finansijskog sektora, u Srbiji prosečan rok za naplatu fakture je 141 dan, a broj nelikvidnih privrednih društava raste godišnje za jednu trećinu. Najčešći problem poslovanja malih preduzeća jeste nedostatak obrtnih sredstava za poslovanje, odnosno nedostatak gotovine. Pročitajte istinitu studiju slučaja o preduzetniku iz Srbije i kako je faktoring pomogao rast njegovog biznisa. Pored toga, u turbulentnim uslovima poslovanja kakvi su u Srbiji, čekanje na naplatu znači povećani rizik za promenu uslova poslovanja – npr. promena cene energenata ili negativne kursne razlike. Za više informacija o rokovima plaćanja u Srbiji pročitajte na stranici posvećenoj ovoj temi.

Kako funkcioniše proces faktoringa?


Posao faktoringa je jednostavan i ne prati ga gomila papirologije. Postoji više praksi po kojima posluju kuće za faktoring. Međutim, razlika je u nijansama i u većini slučajeva potrebno je da uradite sledeće:

Podnesete zahtev za faktoring kući za faktoring sa svim potrebnim podacima. Na osnovu vašeg zahteva dobićete povratnu informaciju od faktora o tome da li želi i pod kojim uslovima da kupi vaša potraživanja.
Nakon što postignete dogovor i potpišete ugovor sa faktorom, dobićete novac na račun u vrlo kratkom roku.
Faktor će naplatiti potraživanja od dužnika.
Koja potraživanja mogu da budu predmet faktoringa?
Za razliku od klasičnih oblika finansiranja, kao što su kredit ili lizing, procedura i uslovi koje klijent treba da ispuni su daleko jednostavniji. Praktično postoje dva osnovna uslova:

 • da imate nesporna potraživanja, koja je moguće nesumnjivo potvrditi, prema kreditno sposobnim kupcima;
 • da potraživanja dospevaju u kratkom roku.


Zakon o faktoringu (član 2, stav 2–3) definiše predmet faktoringa:

2) Predmet faktoringa može biti svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga, zaključenog između pravnih lica i preduzetnika;3) Kratkoročno potraživanje je potraživanje koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe, odnosno pružanja usluge, definisanog ugovorom o prodaji robe ili pružanja usluga.

3) Kratkoročno potraživanje je potraživanje koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe, odnosno pružanja usluge, definisanog ugovorom o prodaji robe ili pružanja usluga.

Detaljnije o faktoring procesu pogledajte na sldećoj strani.

Koliko košta faktoring?


Cena faktoringa zavisi od više elemenata: kakvog je boniteta vaš kupac, koliko dugo poslujete sa kupcem, koliki je iznos potraživanja koji želite da prodate, da li uslugu faktoringa koristite kontinuirano ili jednokratno, kolika je kreditna sposobnost vašeg preduzeća i, naravno, od sveukupne procene rizika.

U većini slučajeva cena se sastoji od dva elementa: diskontne stope, odnosno naknade za faktoring i naknade za obradu zahteva.

Za više informacija o ceni faktoringa pogledajte stranu Cena faktoringa.

Koje sve vrste faktoringa postoje?


Postoji nekoliko podela faktoringa. U zavisnosti od toga da li je potraživanje nastalo prema kupcu u zemlji ili inostranstvu razlikuju se domaći i međunarodni faktoring. Sa aspekta rizika naplate razlikuju se faktoring sa regresom i faktoring bez regresa. Kao poseban oblik faktoringa postoji dobavljački, odnosno obrnuti faktoring. Više o obrnutom faktoringu pogledajte na posebnoj strani Obrnuti faktoring.

Za koga je faktoring dobro rešenje?


Kako da znate da li je faktoring dobar proizvod za vas? Ukoliko neka od sledećih situacija opisuje vaš biznis, faktoring će vam sigurno doneti benefite:

 • Nemate dovoljno novca za operativne troškove.
 • Vaše preduzeće je u fazi rasta.
 • Nedavno ste osnovali vaše preduzeće.
 • Vaše preduzeće je malo ili srednje koje prodaje dobra ili pruža usluge velikim i bonitetnim kupcima.
 • Imali ste negativan rezultat, ali i dalje poslujete sa dobrim kupcima.
 • Odbijate poslovnu saradnju sa kupcima koji zahtevaju odloženo plaćanje.
 • Kasnite sa plaćanjima obaveza prema vašim dobavljačima.
 • U slučaju da avansno plaćate vaše dobavljače, dobili biste popust od njih.
 • Potrebna vam je procena rizika vaših novih kupaca.


Koje su prednosti faktoringa?


Lak pristup gotovini. Poslovi faktoringa se brzo završavaju i možete očekivati da naplatite vaše fakture istog dana kada ih izdate.

Rast vašeg biznisa. Uz pomoć faktoringa rast koji možete da ostvarite u prodaji više ne zavisi od količine obrtnih sredstava kojima raspolažete. Sve što prodate možete istog dana i da naplatite.

Faktoring pozitivno utiče na kvalitet vašeg bilansa. Faktoring nije kredit. Za razliku od kredita koji u vašem bilansu stvara obavezu, faktoring vam obezbeđuje novac na računu bez obaveze da ga vratite.

Usluga faktoringa je dostupna i novoosnovanim preduzećima i preduzećima sa malim kreditnim potencijalom. Faktor se u proceni rizika prvenstveno oslanja na kreditni rizik vašeg kupca.

Što više proizvoda prodate ili pružite više usluga više gotovine možete da dobijete. Faktoring se bazira na vašim potraživanjima od kupaca.

Bolji poslovni ugled. Imaćete bolju kontrolu nad tokovima novca. Redovno ćete izmirivati obaveze prema vašim dobavljačima. Manje stresa. Svima je poznato koliko manjak gotovine može da utiče na generisanje stresnih situacija. Pročitajte istinitu studiju slučaja o faktoringu.

Da li postoji regulativa za faktoring u Srbiji?


Da. Faktoring je regulisan Zakonom o faktoringu od 2013. godine. Međutim, faktoring kao pravni posao postoji mnogo pre donošenja ovog zakona. Poznato je da je faktoring jedan od najstarijih oblika finansiranja i da postoji preko 4000 godina.

Ukoliko imate pitanje ili vam je potrebna usluga faktoringa kontaktirajte nas.