Категорије
Finansije

Opšti racio likvidnosti

Opšti racio likvidnosti je pokazatelj likvidnosti preduzeća, odnosno sposobnosti preduzeća da izmiri na vreme svoje kratkoročne obaveze. Ovaj racio daje odgovor na pitanje da li preduzeće ima dovoljno sredstava da izmiri svoje kratkoročne obaveze.

Opšti racio likvidnosti uključuje i zalihe u obrtnu imovinu.

Zašto je važno da preduzeće ima dobar opšti racio likvidnosti?

Preduzeća mogu da budu profitabilna, ali u isto vreme da ne mogu da izmire svoje obaveze na vreme. Mnoga preduzeća zapravo i ne propadnu zato što nisu profitabilna već zato što ne mogu da izmire svoje obaveze na vreme. Ovo je posledica nedostatka gotovine. Mogu postojati i drugi razlozi, recimo pri investiranju u toku faze rasta preduzeća mogu da ostanu bez gotovine. Razumevanje ovog racija može pomoći da se ova finansijska stanja identifikuju i na kraju reši problem nedostatka obrtne imovine.

Kako se izračunava ?

Opšti racio likvidnosti = Obrtna imovina / kratkoročne obaveze

Na primer ukoliko preduzeće ima 8.000.000 dinara obrtne imovine i 6.000.000 dinara kratkoročnih obaveza opšti racio likvidnosti tog preduzeća će biti 1,33.

Koliki opšti racio likvidnosti treba da bude ?

Ukoliko preduzeće ima jednaku obrtnu imovinu i kratkoročne obaveze to znači da će ovaj racio iznositi 1,00. Ovo znači da preduzeće neće imati gotovine da izmiri novonastale nepredviđene obaveze i  verovatno će kasniti sa izmirenjem redovnih obaveza na vreme. Preduzeća treba da teže da imaju vrednost ovog racija od oko 2,00. Dakle opšti racio likvidnosti koji ima vrednost 2,00 se smatra dobrim pokazateljem kratkoročne likvidnosti.

Da li je ovaj racio uvek dobar pokazatelj likvidnosti?

Ovaj racio može da da pogrešnu sliku u slučaju kada je preveliko učešće zaliha u obrtnoj imovini. Zalihe nije uvek moguće brzo i lako pretvoriti u gotovinu. Slična je situacija i sa potraživanjima od kupaca koja mogu da imaju dugačak rok dospeća ili da ta potraživanja ne budu priznata kao problematična, onda kad to jesu.

U nekim situacijama preduzeća koja imaju revolving kreditnu liniju će težiti da imaju što manje gotovine. Njihov opšti racio likvidnosti može da bude 1,00 ili manji, ali zbog pristupa novcu iz kredita malo je verovatno da neće moći da izmire svoje obaveze na vreme.

Kako faktoring utiče na likvidnost preduzeća?

Potraživanja po osnovu prodaje su obrtna imovina preduzeća. Onog trenutka kada preduzeće proda svoja potraživanja po osnovu prodaje faktoru ono dolazi do gotovine. Ovo znači da može da servisira svoje obaveze na vreme bez dodatnog zaduživanja. Proces faktoring posla je jednostavan. Ukoliko želite da saznate više o tome kako da poboljšate likvidnost vašeg preduzeća kontaktirajte Brza naplata fakture TM i dobićete besplatan savet.